Rozproszony system monitorowania autonomicznego układu bolidu

Piotr Sokołowski, Kamil Baradziej, Daniel Prusak, Piotr Kohut

Słowa kluczowe: Formula Student, system rozproszony, Websocket, Docker, Internet of things, system monitorujący, autonomiczny bolid

W artykule przedstawiono koncepcję systemu rozproszonego dla bezzałogowego bolidu klasy Formula Student. W trakcie prowadzenia eksperymentów kluczową rolę w analizie detekcji błędów odgrywa system monitorujący najważniejsze wskaźniki oraz dane z systemu autonomicznego. Zdecydowano się na stworzenie architektury sieciowej w topologii gwiazdy rozszerzonej z serwerem Web umieszczonym w obrazie Dockera, który za pomocą tunelowania VPN udostępnia podgląd na system monitorujący spoza sieci lokalnej. W artykule zaprezentowano schemat opracowanej architektury sieciowej, wykorzystanie oprogramowania Docker oraz opracowaną aplikację webową.

Czytaj dalej »